Khắp Hoa Kỳ, không thiếu những nhà thờ lịch sử. Với những thời kỳ khác nhau, các tôn giáo, và cộng đồng, những nhà thờ trên khắp nước Mỹ đã trở thành một đặc trưng quan trọng trong lịch sử quốc gia. Mặc dù nhiều nhà thờ có một lịch sử độc đáo, nhưng có một nhà thờ ở Framingham có một sự khác biệt đáng chú ý khi được biết đến là nơi diễn ra lần đầu tiên công khai và trình diễn bài hát Battle Hymn of the Republic.

Nhà thờ này được thành lập vào năm 1701 và đến thời kỳ Nội chiến Mỹ, nó được gọi là nhà thờ Hollis Evangelical Congregational. Vào tối ngày 22 tháng 2 năm 1862, người dân tại Framingham tụ tập trong nhà thờ để kỷ niệm kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật của George Washington và đọc bài diễn thuyết chia tay năm 1796 của ông theo đề cương được khuyến khích bởi Tổng thống Lincoln thông qua sắc lệnh quốc gia ba ngày trước đó. Bài diễn thuyết được đọc bởi giám đốc trường Norman George Bigelow và chương trình được kết thúc với việc hát bài hát Battle Hymn of the Republic bởi Julia Ward Howe, được xuất bản trong tạp chí The Atlantic Monthly cùng tháng đó.

Bài hát này đã trở nên rất nổi tiếng tại Hoa Kỳ, với những đề tài chống nô lệ và tôn giáo của nó vang lên mạnh mẽ trong tâm hồn những người ủng hộ phe Liên minh trong Chiến tranh Nội. Nó là một trong những bài hát phổ biến nhất trong số quân đội Liên minh và đã trở thành một phần không thể thiếu trong âm nhạc quân đội của Hoa Kỳ. Ngày nay, nó được coi là một bài hát yêu nước cổ điển với nhiều phiên bản, tưởng nhớ và trò chơi chế.