Công ty Vôi Leesburg xuất hiện vào nửa sau thế kỷ 19 như một trong nhiều công ty kinh doanh xuất hiện xung quanh đường ray W&OD.

Công ty Vôi Leesburg là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất của người Mỹ gốc Phi trong khu vực sau Cuộc Nội chiến Mỹ, với từ 30 đến 50 nhân viên gốc Phi trong danh sách công ty.

Công nhân khai thác sử dụng thuốc nổ để phá vỡ đá vôi bên trong mỏ, sau đó sử dụng máy kéo chạy bằng hơi nước để vận chuyển đá ra khỏi mỏ. Đá được kết hợp với than đốt trong các lò.

Sản phẩm của họ đã làm thịnh vượng cho hai ngành công nghiệp đặc biệt trong khu vực. Công ty cung cấp phân bón cho nông dân và thạch cao cùng đá cho những người xây dựng tường và đường. Công ty đã đóng cửa khi đá xanh, khai thác từ phần đông của hạt, chứng minh là sự lựa chọn bền vững hơn cho đường giao thông.

Nguồn thông tin cho các năm hoạt động của họ không nhất quán, với một số nguồn đề cập đến hoạt động bắt đầu từ những năm 1860 sau khi kết thúc Cuộc Nội chiến, nhưng có vẻ như các lò đốt đã được khởi động không muộn hơn năm 1888, với công ty đóng cửa vào năm 1945.

Biết Trước Khi Đi

Những tàn tích của hoạt động lò đốt của Công ty Vôi vẫn còn thấy được dọc theo đường dẫn Washington và Old Dominion Railroad Regional Park gần điểm định vị số 34.

công nghệ

di tích

lịch sử và văn hóa